Dental Services

บริการทางทันตกรรม

ORALSURGERY

ทันตกรรม
ศัลยกรรมช่องปาก

เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดในช่องปากโดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

 • การถอนฟัน
 • การผ่าฟันคุด (Impacted tooth surgery) หรือฟันฝัง (Embeded tooth surgery)
 • การผ่าตัดเพื่อปลูกกระดูก (Bone graft surgery or sinus lift)
 • การฝังรากฟันเทียมไททาเนียม (Implant surgery)
 • การทำศัลยกรรมก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery) เช่น การตัดปุ่มกระดูก (Torectomy) การแต่งกระดูกขากรรไกร
 • การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery)
 • การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของรูปหน้าและกระดูกขากรรไกร (Surgical correction of facial deformities or jaw excess/deficiency)

การผ่าฟันคุด

ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ ซึ่งในทั่วๆไปมักเป็นในตำแหน่งฟันซี่ในสุดหรือฟันกรามใหญ่ซี่ที่3 ซึ่งจะขึ้นมาในช่วงอายุ 18 -22 ปี ฟันซี่นี้อาจทำให้เกิดอาการปวดเนื่องจากมีเชื้อโรคสะสมอยู่บริเวณนี้มาก ในบางคนฟันซี่นี้อาจขึ้นมาได้เต็มซี่ แต่ทันตแพทย์อาจจะมีการพิจารณาให้ถอนฟันออกเนื่องจากฟันในตำแหน่งนี้มักทำความสะอาดได้ยาก ทำให้เกิดฟันผุ หรือเหงือกอักเสบได้ง่าย การถอนฟันคุดไม่มีผลต่อการบดเคี้ยวให้มีประสิทธิภาพลดลง ฟันซี่ที่เหลืออยู่ยังสามารถใช้เคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาการของฟันคุดที่มักพบ

 • ปวดบริเวณฟันคุด
 • เหงือกบวม บางครั้งมีแก้มบวมร่วมด้วย อ้าปากได้น้อย กลืนน้ำลายลำบาก
 • อักเสบ ติดเชื้อ หรือมีหนองออกบริเวณฟันคุด ซึ่งการผ่าฟันคุดสามารถทำได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการเพื่อป้องกันการอักเสบและป้องกันการติดเชื้อที่อาจจะลุกลามไปบริเวณรอบข้างที่ทำให้การรักษายุ่งยากขึ้นได้

ทันตแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าฟันคุดเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้

 • มีผลกระทบต่อการสบของฟัน
 • ไม่มีประโยชน์ในการใช้งาน
 • มีการผุเยอะมาก
 • เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเหงือก หรือสามารถก่อให้เกิดปัญหาโรคเหงือก
 • เป็นสาเหตุให้การบูรณะฟันซี่ข้างเคียงทำได้อย่างยากลำบาก
 • ขัดขวางการเคลื่อนฟัน ส่งผลถึงแผนการจัดฟัน

ขั้นตอนการผ่าฟันคุดและฟันฝัง

 1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์โรค
 • ทันตแพทย์จะทำการตรวจในช่องปากและพิจารณาถึงความจำเป็นในการผ่าฟันคุด
 • ในบางกรณีการถ่ายเอ็กซเรย์อาจมีความจำเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาซึ่งสามารถบอกสภาพฟัน รากฟันและกระดูกรองรับฟันได้
 1. การเตรียมบริเวณที่จะทำการผ่าตัด
 • ทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชาบริเวณที่จะทำการผ่าตัด
 1. ขั้นตอนการผ่าตัด
 • การผ่าตัดเปิดเหงือก
 • การถอนฟันคุดออก
 • การเย็บปิดปากแผล
 • ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาหลังการผ่าฟันคุดและนัดหมายเพื่อตัดไหม

คำแนะนำหลังผ่าฟันคุด

 1. หลังผ่าฟันคุดให้กัดผ้าก๊อซให้แน่นประมาณ1ชั่วโมง หากยังมีเลือดออกให้เปลี่ยนผ้าก๊อซชิ้นใหม่ และกัดให้แน่นต่อ จนกว่าเลือดจะหยุดไหล
 2. ห้ามอมเลือด อมน้ำแข็ง หรือบ้วนน้ำลายออกมา เพราะจะทำให้เลือดไหลออกมากยิ่งขึ้นหากมีเลือด/น้ำลายสามารถกลืนได้ไม่อันตราย
 3. หากต้องการบ้วนปากต้องรอให้เลือดหยุดไหลก่อน และควรบ้วนเบาๆ
 4. ประคบข้างแก้มด้านที่ผ่าตัดด้วยน้ำแข็งประมาณ 2-3 วันเพื่อลดบวม
 5. แปรงฟันได้ตามปกติแต่ให้หลีกเลี่ยงบริเวณแผล
 6. เลือกรับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จัด ไม่ร้อนภายใน 2-3 วันแรก
 7. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้แผลอักเสบได้
 8. ติดต่อทันตแพทย์ หรือคลินิคทันทีหากมีเลือดออกมากผิดปกติ หรือมีอาการปวดมากหรือบวมมากบริเวณแผลถอนฟัน